دانلود آهنگ قدرت تریاک اینستاگرام ریمیکس تند بیس دار

اهنگ هی نصر من الله قدرت تریاک جاسم خدارحمی

دانلود آهنگ لری معروف اینستاگرام اری نصر من الله ای قدرت شیشه ای قدرت تریاک + ریمیکس تند بیس دار اینستا

اهنگ قدرت بافور قدرت تریاک – اهنگ قدرت تریاک – دانلود اهنگ وای قدرت تریاک ریمیکس – آهنگ تریاکیا

اهنگ تریاک اهنگ سیخ و سنگ ریمیکس – دانلود آهنگ حالا قدرت تریاک – آهنگ قلقلی

دانلود اهنگ وای قدرت تریاک ریمیکس – آهنگ ای قدرت شیشه ای قدرت تریاک

آهنگ هی قدرت تریاک – سلامتی هرچی تریاکیه – دانلود آهنگ قدرت تریاک قدرت شیره

اهنگ الله قدرت تریاک – اهنگ بنازم قدرت تریاک – اهنگ به افتخار تریاکیا – اهنگ سلامتی تریاک

photo 2021 10 29 23 00 21

اری نصر من الله ، اری نصر من ا..
ایی قدرت دوا ایی قدرت شیشه
ایی قدر تریاک ایی قدرت کراک
یه بست مکشی مری د هوا
نمری هر کی سربالایی مره د هوا
اری نصر من ا.. ، اری نصر من ا..
ایی قدرت دوا ایی قدرت شیشه
ایی قدر تریاک ایی قدرت کراک

یه بست مِکَشی مری د هوا
م بافوری گم کردمه، آرامه جونی گم کردمه
م بافوری گم کردمه، روح روانی گم کردمه
بافورم حرده ترک ای به درک ای به درک
قول قوولی برارم، قول قوولی برارم
از خماری درارم، از خماری درارم
پ ایی سیخ و سنگ کجاااانه نمری


ریمیکس آهنگ تریاک (ریتم تند مخصوص رقص)

دانلود اهنگ


دانلود ریمیکس شاد اری نصر من الله  تریاک دیجی علیرضا

دانلود اهنگ وای قدرت تریاک ریمیکس

دانلود آهنگ


آهنگ شاد لری نصر من الله علی دیجی (ایی قدرت تریاک)

دانلود آهنگ


اهنگ قدرت شیشه قدرت تریاک هومن پناهی

اهنگ لری هی نصر من الله هی قدرت تریاک از سعید حسینی و جاسم خدارحمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ هی نصر من الله قدرت تریاک از محمدرضا یاسینی

دانلود آهنگ


آهنگ نصر من الله مجید بازدار

دانلود آهنگ


اهنگ قدرت بافور قدرت تریاک مصطفی ابراهیمی

دانلود آهنگ قدرت تریاک سعید اورنگی

اهنگ قدرت شیشه قدرت تریاک هومن پناهی

دیدگاه خود را بگذارید