دانلود ریمیکس آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده تند بیس دار

دانلود ریمیکس آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده دیجی موریکس بیس دار تند سیستمی

دانلود آهنگ کردی کرمانشاهی شهاب فالجی ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده + ریمیکس تند بیس دار

دیجی موریکس

12

آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده شهاب فالجی

ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده
دنیای مه ماتمو درد وه شونه او تنیا یاره
خزانه دله منه بی تو وهاری نیری
تو گش کسه منیدن ای دله کسی نیره
تنیا و بی تو مره
آی یارم هایده کوره آی یارم،شیت بیمه
شو و روژه منالم شیت بیمه
نیزانی بی تو مه حالم چونه آواره کوچه و خیاوان بیمه
رسی وه آخر خط ماجرای عشق تلخم
گشته تقصیر خوم بی مه خوم سادگی کردم
اگر تو ناو ای دنیا مو چه سرد و خالی
م نیشم وه گرد درد و گلیل خشک و خالی

ترجمه معنی آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده  شهاب فالجی
زمونه به سادگی در حق من بد کرده
دنیای من به دنبال یار پر از درد و ماتمه
پاییز دل من بدون تو بهار نمیشه
تو همه کس منی، دل من بدون تو کسی رو نداره
دل من بدون تو تنهاس و میمیره
یارم کجایی دیوونه شدم
شب و روز مینالم دیوونه شدم
نمیدونی که بدون تو حالم چطوره، آواره کوچه و خیابونم
ماجرای عشق تلخمون به آخر خط رسیده
تقصیر خودم بود سادگی کردم


دانلود ریمیکس آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده بیس دار تند

 دانلود آهنگ


دانلود آهنگ ای زمانه وه حال مه بد کردیه چه ساده شهاب فالجی

دانلود آهنگ


دیدگاه خود را بگذارید