دانلود ریمیکس آهنگ تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی رضا کرمی تارا تند بیس دار

دانلود ریمیکس آهنگ تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی کامل تند بیس دار

دانلود ریمیکس آهنگ تو منال تهرانی رضا کرمی تارا

تارا

دانلود ریمیکس آهنگ تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی کامل تند بیس دار

دانلود آهنگدانلود آهنگ تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی رضا کرمی تارا کامل بدون ریمیکس اصلی

دانلود آهنگمتن اهنگ رضا کرمی تارا تو منال تیرانی منیش یه شهرستانی

تو منال تیرانی منیش یه شهرستانی
کلاسمان نیخویده یک تو فره سطح بانی
تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی
ارای تو اف دریدن دل بیده بدبختی
شیت تو بیم ارمنی تو منال جوردنی
مه سر وه ولیم شیویایه ولی تو کی دربنی
لاکچری و باکلاس سرتاپات وه طلاس
آخه چو دل بسیده یه آواره ناشناس
دوته تهرانی مالم رمانی شیت تو بیه یه شهرستانی

دوت تیرانی تو فره بانی جذاب و خاصی خدایش بزانی خدایش بزانی
خانم عیاری بانه اصیل ناف تیرانه
خانم وه ناو طالی یه کور کرماشانه
ملکه مهربان سرزمین قلبمی
مه سربازدم بانو تو سوگلی قصرمی
خدا هاوار وه دس خانم فره قرتیه
هر وقت تیده کرمانشاه قاچ و قولی پتیه
جم که ای تیپ و میپه وه بان تو حساسم
توای چه ثابت بکی بوشی مه باکلاسم
عروسک چو‌ رنگی دورسه تو قشنگی
کم خود ارای مه بگر تا کی توای بجنگی
صلاح ها دسد چه حکمی دری
بگرد و بچرخ بزان کو‌ گری بزان کو‌ گری
دوته تهرانی مالم رمانی شیت تو بیه یه شهرستانی
دوت تیرانی تو فره بانی جذاب و خاصی خدایش بزانی خدایش بزانی

دیدگاه خود را بگذارید