دانلود آهنگ تیم تیم شیرانه پرسپولیس تهرانه

دانلود آهنگ تیم تیم شیرانه پرسپولیس تهرانه

دانلود آهنگ عشق ترین عشق زمین پرسپولیس فقط همین  همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

واسه تیم های ایران و آسیا پرسپولیس تهرانه تیم شیرانه

دانلود آهنگ پرسپولیس جدید برد و قهرمانی پرسپولیس دربی

متن آهنگ پرسپولیس از داوود شیرویی و علی احمدیان و مهران‌ عباسی :

یادمه بچه که بودم

پدرم گفت پاشو میخوام تو رو جایی ببرم

منو برد استادیوم اما نمیشد باورم

شدم عاشق آخرم پرچم های سرخ تو دستای همه

خوب یادمه پدرم میگفت که این بهترین عشق عالمه

منم از همون روزا دوستت دارم یه عالمه

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

تیم تیم شیرانه ، با دل شیر حالا واسه سرخ قهرمان ایرانه

واسه تیم های ایران و آسیا پرسپولیس تهرانه  تیم شیرانه

جون من بهش وصله ، دوستش دارم و عشق من بهش الکی نبوده اصله

همه میدونن تیم پرسپولیس قهرمان چند نسله  جونم بهش وصله

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

عشق ترین عشق زمین ، پرسپولیس فقط همین

همه پرچم های سرختونو بالا ببرید

دانلود آهنگ پرسپولیس جدید برد و قهرمانی پرسپولیس دربی

دیدگاه خود را بگذارید