دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه

دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه

دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه با صدای علی رزاقی مرتضی جوان ناصر یعقوبی

1

دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه ناصر یعقوبی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه علی رزاقی


دانلود آهنگ نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه مرتضی جوان


متن آهنگ نداره این دنیا وفا نداره

نداره این دنیا وفا نداره
نه ظلم نکن دنیا صفا نداره نه!
چه سود از این دنیا
که آخرش ما هم اسیر خاکیم و بقا نداره نه
خوشیم و بی ارزش گریه داره این حال
ظلم می کنیم هر دم!
میره این روزا
من میخورم اما چاره ای نیست

باید نفس کشید
طاقت تا تموم شه، شاید
خیلی حرفا هست که باید شنید
اما اینقدر درگیریم نمی فهمیم
روزا میگذرن و میرن
ما همچنان اینجا مشغول دنیاییم
وای به حال ما وای به حال ما

دیدگاه خود را بگذارید