دانلود آهنگ مرده شور یواش بشور پشتم گشتی جا خنجره

دانلود اهنگ مرده شور یواش بشور پشتم گشتی جا خنجره

دانلود آهنگ مرده شور یواش بشور

آهنگ کردی غمگین مرده شور یواش بشور سامان یاسین

آهنگ لری غمگین مرده شور فلاح مهری

آهنگ فارسی غمگین مرده شور کامران مولایی

3758462378

دانلود آهنگ مرده شور یواش بشور پشتم گشتی جا خنجره با صدای بچه اینستا

دانلود آهنگدانلود آهنگ مرده شور یواش بشور پشتم گشتی جا خنجره ریمیکس بیس دار اینستاگرام

دانلود آهنگآهنگ مرده شور یواش بشور سامان یاسین و رضا کرمی تارا

سر پوش مالم سنگه دور ورم دیواره
مه هی چاره سیه بیم جای نیاشتم و ای شاره
ای کفنه لاوه بزان بزان ناسیدنم یا نه
یه گشتی خیون منه و ناو ای بیمارستانه
سرد بنه بان سینم دسد بکیشه ناو سرم
پا بنه بان غرورم و پیم بیوش که دوسد دیرم
یه روزی که دی خیلی دیره
تییده بان سرم ارام بیده گیره
تیی دسم گری دیونی سرده دسم
هرچه تکانم دی نیتونم هلسم
دکتر ولید پرسه این آقا کیه شماس
تونیش یه مکسه کی و پی ایوشی عشقم
دیده ژیره گیره ایوشی دکتر خوب میشه نه
اویش سر کیده خوار ایوشه متاسفم
یه جسد بی گیان یه کفن سفید
جنازه عشقده ها یه وقتی نترسید
چنی سختی کیشام چنی خاری کیشام
آخره چه فایده و پیدیش نرسیم
یه روژی تید که منیش و آرزوم رسم
چاوم و ریو هرکسی دیرم و نیرم بسم
آهنگ کردی غمگین مرده شور یواش بشور
حتی خود خدایش گوش و قصیلمان نیاد
ایمه دریم چیمن یا علی عزت زیاد
آی عزیزد بمری عزیزترین کسد مرد
ای بار جوره بریمه هیچ دکتری بخیه نکرد
و بس وگردم سرد ببد کارم کیشاده سردخانه
قرمزه و خیونه مه سالنه ای بیمارستانه
مرده شور یواش بشور پشتم گشته جای خنجره
یه صدای کیه دیری گیری و پشت پنجره
صدای عشقگم تی صدای تمامه دنیامه
دسم بان پیچی بکن نفهمی رگم کتامه
اوه و خیون ترسی مه ایجو بیونه سکته کی
یکم دلداریه بین نیلین ایجور گیره بکی
ارا گیری زندگیم درد چاود و ناو سرم
بوخشی اگه نیتونم و نوای پاد هیز بگرم
راحتو بید آسوده بید دی بی استرس خفی
دی هر کوره دوس دری آزادی ارای خود بچی
دی مه نیم هی یسره قال بکمه بان سرد
هرجا دوس دری بچو هرچی دوس دری بکه ورد
مه دلسوزمو دلدارم فقط یه دایه ی پیره
صدای گیریله دالگم شه ویل تی تا ایره
جوانیم ولی سنی دیوته ته بیده قاتلم
فکرو خیالد و ای قوره هنو نچیه و سرم
نگیر و بان ای قوره سرد نکوت و ای سنگه
درد چاود و چاوم فره دلم اراد تنگه
مه هرچه آرزو داشتم گرده خوم گشتی بردم
چنی و ژیره ای خاکه ارای خوم گیره کردم
خداحافظ بابا خداحافظ مادر
خداحافظ روزگار بی پدر
خداحافظ دلدار خداحافظ سیگار
خداحافظ مشتیله ناو دیوار
خداحافظ عشقم عزیزترین کسم
خداحافظ خطیله بان دسم
خداحافظ رفیق خداحافظ داداش
بوخشین اگه دسم هیچوقت نمک نیاشت
وی جهنمه چم چمه جهنمه بعدی
مخلصدم خدا هرچند هیچ ارام نکردی
تمامه آرزویلم حبس ابد دیرن
خدا بوخشی بقیه گردد نسبتی دیرن
آخه هرچه دوم هفتم هی ها گرو هشتم
و ناو ای دنیا مه نقشه تماشاچی داشتم
دی بهشتو جهنمد فرقی نیکی ارام
دی هیچ مهم نیه حتی حلال و حرام
دایه گشته دیرن چن ته بوسیه ولام نچو
هوا تاریکه تنیام و تاریکی ترسم چو
قورگم کی کنیه ارا ایقره تنگه
لباسگانم هاکو مه بدم تی وی کفنه
ماشینه گل کاری بکن گرده روبان مشکی
باینه سر مزارم و جای تالاره عروسی
گشتدان دعوتینا گشتدان خوشی بکن
رفیق تو ارا گیری تو و خدات بی بخن
دایه تو نگیری ها مشکی ارام نکیده ور
نیوشیدن بدون تو روزیلم مه نیچوده سر
کم خاک بکنه بانم خیالدان تخت نیتیمو
مگه مه نمردمه دس و پام ارا بسینو
دایه تو نگیری ها درد چاود و قلبم
چیم تا راحتد بکم و دس طعنیله مردم
در اثر سانحه دلخراش بی کسی
خوم کشتمو هیچکسی نات و دادم برسی
پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید