دانلود آهنگ گل سرخم چرا رنگت شده زرد مهرزاد نوازنده

دانلود آهنگ گل سرخم چرا رنگت شده زرد مهرزاد نوازنده

آهنگ ملا ممد جان مهرزاد نوازنده

mola mamad jan

mola mamad jan

متن آهنگ ملا ممد جان مهرزاد نوازنده

♪♪*******♪♪

گل سرخم چرا رنگت شده زرد *♪♪

مگر باد خزان بر تو اثر کرد

مگر باد خزان بر تو اثر کرد

من از باد خزان هرگز ننالم *♪♪

که هرچه بر سرم کرد آشنا کرد

بیا بریم بر مزار ملا ممد جان

گریه کنیم زار زار بابا دلبر جان *♪♪

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید