دانلود آهنگ شلوار پلنگی دکن رقص محلی هاکن میلاد کیانی

دانلود آهنگ شلوار پلنگی دکن رقص محلی هاکن میلاد کیانی

آهنگ شلوار پلنگی 5

Milad Kiani – Shalvar Palang

Milad Kiani – Shalvar Palang

متن اهنگ شلوار پلنگی 5 میلاد کیانی

ته امه پرچم داری، میدونداری رینجر ریکایی، خیلی سالاری

ته امی دلی قراری، ته چش داری، پلنگ ریکایی یل دیاری

 ها دادا پرچم داری هاکن دشمن ره آسی هاکن

ها دادا ها دادا میدونداری هاکن دل ره هوایی هاکن

شلوار پلنگی دکن، رقص محلی هاکن

شخد ره آماده جنگ جهانی هاکن مازنی ریکا هستی، یکه و تنها هستی

دشمنی دست ره رفق خیلی خار بخونستی

ها دادا پرچم داری هاکن دشمن ره آسی هاکن

ها دادا ها دادا میدونداری هاکن دل ره هوایی هاکن

تو امه دوشی براری، خیلی سالاری

تی جور دنیه رفق امه افتخاری

زلزله مازرون برار تی نومی قربون

 وقتی که اینی وسط می دل وونه دگرگون

ها دادا پرچمداری هاکن دشمن ره آسی هاکن

ها دادا میدونداری هاکن دل ره هوایی هاکن

تو امه دوشی براری، خیلی سالاری

شلوار پلنگی دکن

رقص محلی هاکن

شخد ره آماده جنگ جهانی هاکن

مازنی ریکا هستی یکه و تنها هستی

دشمنی دست ره رفق خیلی خار بخونستی

 ها دادا پرچمداری هاکن، دشمن ره آسی هاکن

ها دادا میدونداری هاکن دل ره هوایی هاکن

دیدگاه خود را بگذارید