دانلود آهنگ باعث جنگ منی چشم قشنگ منی ابی عالی

دانلود آهنگ باعث جنگ منه چشم قشنگ منه ابی عالی

اهنگ باعث جنگ منه با گیتار

آهنگ مازندرانی دانلود آهنگ باعث جنگ منی چشم قشنگ منه ابی عالی

index 2

متن اهنگ باعث جنگ منه با گیتار

♪♪*******♪♪

تو می جانی، مازندرانی ای داد ای داد داد و بیداد

کیجا شی پیر و ماری محله دوه قهر هاکرده محله به محله کرده

کوچه کلی ها وی پاتوق بویه ریکایی سه دره رسن پاره کرده

باعث جنگ منی، چشم قشنگ منی دلنواز و یرماز منو زیل و زرنگ منی

همزبون منی عشق و جنون منی شاهی دلبر، خل دتر، مازرون منی

تره یاده هر شو می کشه دوی جان دلبر خو شی می بازویی سر

تی جور کیجا دیگر مادر نزاید ایران مازندران دیگر نیاید

باعث جنگ منی، چشم قشنگ منی دلنواز و یرماز و زیل و زرنگ منی

همزبون منی، عشق و جنون منی شاهی دلبر، خل دتر مازرون منی

تو می شاهی، می شویی ماهیی دل و دلبر، خل دتر

♪♪*******♪♪

دانلود اهنگ باعث جنگ منی چشم قشنگ منی ریمیکس

دیدگاه خود را بگذارید