دانلود ریمیکس آهنگ مادر پرستار دلم + اصلی

دانلود ریمیکس آهنگ مادر پرستار دلم

دانلود آهنگ مادر پرستار دلم با صدای علی سیار رضا نیک فرجام ، ورژن افغانی تاجیکی . ریمیکس با صدای بچه

Ba Sedaye Bache Feikn Hame Doro Bariyat

دانلود آهنگ مادر پرستار دلم از علی سیار

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مادر پرستار دلم با صدای مهدی معصومی کامل

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مادر پرستار دلم ریمیکس با صدای بچه زن نازک ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگمادر پرستار دلم رضا نیک فرجام اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ صوتی تاجیکی مادر پرستار دلم افغانی

دانلود آهنگ


متن آهنگ مادر پرستار دلم

سلطانِ غم! چشم وُ چراغم، مادر تنها گلِ گلزارِ باغم، مادر
بعد از خدا؛ تنها امیدم، مادر من با دعایت؛ رو سفیدم، مادر
مــادر؛ پرستارِ دلم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلـم
مـــادر؛ پرستارِ دلـم ای روشنی بخش وُ چراغِ منـزلــم
در قلبِ من این؛ این آرزویِ آخر است گویند؛ بهشت، در زیرِ پای مادر است
ای وایِ من! قدرِ تو را نشناختم! من را ببخش تنها به خود، پرداختم
مـادر؛ پرستـارِ دلم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلـم
مــادر؛ پرستارِ دلـم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلــم

تو با بدی ام ساختی وُ سوختی تنها چراغِ خانه را، افروختی
هر جمعه ها؛ چشمت به قابِ جاده ها شاید بیاید؛ اَمَّ یُجیبِ جاده ها
مـادر؛ پرستارِ دلـم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلـم
مــادر؛ پرستارِ دلم ای روشنی بخش وُ چـراغِ منزلــم

کسی که تا همیشه؛ پای من، سوخت چراغِ خانه ی سردِ من، افروخت
شبی که ســر به بالینِ تبــم، مــن
شبی که سر به بالینِ تبم، من زمین وُ آسمان؛ یک جا به هم دوخت
زمیــن وُ آسمـــان
مادر! تویی دار وُ ندارم مادر بعد از تو من دیگر، چه دارم؟ مادر
ای گریه ات؛ پشت وُ پناهم، مادر! من با دعایت؛ رو به راهم، مادر
مـادر؛ پرستـارِ دلم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلـم

مــادر؛ پرستارِ دلـم ای روشنی بخش وُ چــراغِ منـزلــم
سلطانِ غم! چشم وُ چراغم، مادر تنها گلِ گلزارِ باغم، مادر
بعد از خدا؛ تنها امیدم، مادر من با دعایت؛ رو سفیدم، مادر
مــادر؛ پرستارِ دلم ای روشنی بخش وُ چراغِ منزلـم
مـــادر؛ پرستارِ دلـم ای روشنی بخش وُ چراغِ منـزلــم

دیدگاه خود را بگذارید