دانلود نوحه لالایی علی اصغر از ایمان میرشکاری

دانلود نوحه لالایی علی اصغر از ایمان میرشکاری 

دانلود مداحی سوزناک لالایی علی اصغر از ایمان میرشکاری نوحه بوشهری دشتی غمگین 

ای عندلیبان گلشن خزان شد گل ختمی

نوحه گهواره خالی اصغر نه پیداست با نوای ایمان میرشکاری لایی لایی از سفر بزگشته بودم

download

متن نوحه لالایی علی اصغر ایمان میرشکاری

ای عندلیبان گلشن خزان است
آهسته نالید اصغر به خواب است
از داغ اصغر دلخون رباب است
لایی لایی از سفر برگشته رودم
شیر از پیکان کافر خورده رودم
گهواره خالی اصغر نه پیداست
یاران چه سازم رودم نه اینجاست
در باغ رضوان در نزد زهراست
آی لایی لایی از سفر برگشته رودم
شیر از پیکان کافر خورده رودم
گهواره خالی اصغر نه پیداست
یاران چه سازم رودم نه اینجاست
در باغ رضوان در نزد زهراست
آی لایی لایی از سفر برگشته رودم
شیر از پیکان کافر خورده رودم
اهل مدینه یکسر بیایید
ما بی کسان را یاری نمایید
خاک مصیبت بر سر نمایید
لایی لایی از سفر برگشته رودم
شیر از پیکان کافر خورده رودم
یاران ز غربت زینب رسیده
ضلم و ستم ها بسیاری دیده
بار مصیبت قدش خمیده
لایی لایی از سفر برگشته رودم
شیر از پیکان کافر خورده بودم

دیدگاه خود را بگذارید