دانلود آهنگ کل دنیا خبر دار + ریمیکس

دانلود ریمیکس آهنگ کل دنیا خبردار خبردار مه یوزپلنگ درنه وحید 

کل دنیا خبر دار خبر دار مه یوز پلنگ در انه ریمیکس

دانلود آهنگ برای حسن یزدانی کل دنیا خبر دار وحید مرادی

کل دنیا خبردار خبردار مه یوزپلنگ درنه
چریک برار قربون جیگردار مثل فشنگ درنه
اَمه حسن یزدانی جویباری برای جنگ در اِنه
خدا رحم هاکنه با مدالای رنگارنگ در اِنه
جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی
میدونی دِله کِنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ
جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دِله کِنی جنگ آ برار آ برار
تی جلو دار نیه پلنگ آ برار آ برار
افتخار مازرون می بِرار حسن یزدانی هَسه
معرفی نخانه اَمه پهلوون جهانی هَسه
برای جنگ با رقیب تو میدون همش روانی هَسه
همیشه حمله کنه وِنی کشتی ها طوفانی هَسه
جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی

میدونی دِله کنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ
جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دله کنی جنگ آ برار آ برار
تی جلو دار نیه پلنگ آ برار آ برار
کل کشور نروژ همه جا مازندران صحبت
جنگی برار قربون پهلوون خیلی دارنی شجاع
تی ادب جهانیه نازمه من به تنی معرفت
همه دونِنه که شیر جیگر دارنی ورگی جرئت
جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی
میدونی دِله کنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ
جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دِله کنی جنگ آ برار آ برار


دانلود آهنگ مازندرانی کل دنیا خبردار خبردار من یوزپلنگ درینه وحید مرادی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ حسن یزدانی کل دنیا خبر دار

کل دنیا خبر دار خبر دار مه یوز پلنگ در انه ریمیکس

دانلود آهنگ 

دیدگاه خود را بگذارید