آهنگ خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم ریمیکس

آهنگ خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم ریمیکس سولی دنس

 خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم

تنها نشستم دارم با دردا میجنگم

ریمیکس تند بیس دار آهنگ خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم ریمیکس سولی دنس

باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم

متن ریمیکس

 خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم

تنها نشستم دارم با دردا میجنگم

دیدگاه خود را بگذارید