دانلود آهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا

دانلود آهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا

دانلود آهنگ بلوچی زابلی سیستانی خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا مهرزاد نوازنده

ریمیکس آهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا با صدای بچه

اهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا با صدای داوود ناقور

mehrzad navazandeh

اهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن داوود ناقور

دانلود آهنگاهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا مهرزاد نوازنده بلوچی زابلی سیستانی

خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا به پای عاشقی خاکسترم کن خدا با صدای بچه

دانلود آهنگریمیکس خدایا عاشقم عاشق ترم کن خدا به پای عاشقی خاکسترم کن خدا با صدای بچه پسر بچه

دانلود آهنگمتن آهنگ خدایا عاشقم عاشق ترم کن

خدایا عاشقم
خدایا عاشقم
عاشق ترم کن خدا
به پای عاشقی خاکسترم کن خدا

سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
از دل پر دردم بشنو دلبر ناز می آید
از دل پر دردم بشنو دلبر ناز می آید

دیدگاه خود را بگذارید