دانلود آهنگ تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

دانلود آهنگ محلی به قربون حنای پشت دستت لاله بچینم تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

آهنگ تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت محلی بستکی ، سبزواری ، کرمانجی علی براتی ، سعید کریمی و علی موسی زاده

اي موم دوماد قليون چاق نکن علي موسي زاده

1 14

تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت سعید کریمی (یار شلوار آبی) محلی شاد عروسی

به قربون حنای پشت دستت لاله بچینم

تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

دانلود آهنگاهنگ اي موم دوماد قليون چاق نکن علي موسي زاده

به قربون حنای پشت دستت لاله بچینم

تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

دانلود آهنگدانلود آهنگ تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت علی براتی

به قربون حنای پشت دستت لاله بچینم

تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

دانلود آهنگمتن اهنگ بستکی تو قلیون چاق مکن میسوزه دستت

به قربون حنای پشت دستت لاله بچینم

تو قلیون چاق نکن میسوزه دستت

عروس و دوماد اندن به خانه لاله واچینم مه

گل شادی بریزید دانه دانه لاله واچینم مه

صد گل لاله  لاله واچینم مه

صد گل لاله  لاله واچینم مه

دیدگاه خود را بگذارید