دانلود آهنگ لری ای گل گرفتار توام طبیب دردامی بیمار تونم

دانلود آهنگ لری ای گل گرفتار توام طبیب دردامی بیمار تونم کاظم قادری 

دانلود اهنگ محلی ای دل زاروم هر شو بهونه داره سیت

آهنگ وقتی که تیات مین تیات زل ایزنه با صدای کاظم قادری اصلی کامل با کیفیت عالی

kazem ghaderi

متن آهنگ لری ای گل گرفتار توام طبیب دردامی بیمار تونم

♪♪*******♪♪

اردو تیات به مین جونم بزنه

ای دل نتره دل ز دل تو بکنه

ای دل زارم هر شو بهونه داره سیت

مین صورتت وقتی ایفته تال میت

ای گل گرفتار تونم

طبیب دردامی بیمار تونم

♪♪*******♪♪

وقتی که تیات مین تیات زل ایزنه

مین سینه مو عشق تو هی قل ایزنه

زنگ خنده هات مرز خیالم ایروه

رنگ او لبات طعنه به هر گل ایزنه

نیری تو از یاد دلم تییام به دینداته سبز خوشگلم

وقتی که تیات مین تیات زل ایزنه

مین سینه مو عشق تو هی قل ایزنه

♪♪*******♪♪

زنگ خنده هات مرز خیالم ایروه

رنگ او لبات طعنه به هر گل ایزنه

نیری تو از یاد دلم تییام به دینداته سبز خوشگلم

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید