دانلود ریمیکس آهنگ جانم به فدایت گیسو بلندم بیس دار تند

دانلود ریمیکس آهنگ جانم به فدایت گیسو بلندم علی خدابنده لو 

ریمیکس شاد عاشقانه فرهاد به فدایت شیرین لوندم زیبای زمانه دردانه ی بی نقص با صدای علی خدابنده توسط سولی دنس

Download Remix Ali Khodabandello Asal

ریمیکس جانم به فدایت گیسو بلندم فرهاد به فدات علی خدابنده لو

متن ریمیکس عسل علی خدابنده لو

♪♪*******♪♪

گیسوی تو دلربا مرا سوی تو هی دوان دوان میکِشدو

و مرحبا بر این جماله تو که مومن بکِشد به کفر و دربند

چشمون تو افسون کنان در پی تو کل جهان کل

جهان در کف آن چاله ی زیبای تو آن لحظه ی لبخند

مستی انگور به گور میبرد آن مستی چشمان

تو که الکل آن همچو عسل

♪♪*******♪♪

بر دل و جانم خوش آید تو جان بخواه قاتل غمهای گذشتم که گذر کردن

از این جان برایت چه خوش آید چه خوش آید جانم به فدایت گیسو بلندم

فرهاد به فدایت شیرین لوندم زیبای زمانه دردانه ی بی نقص

تو پادشاه و من لشگر بندم جانم به فدایت گیسو بلندم فرهاد

به فدایت شیرین لوندم زیبای زمانه دردانه ی بی نقص

♪♪*******♪♪

تو پادشاه و من لشگر بندم

گیسوی تو دلربا مرا سوی تو هی دوان دوان میکِشدو و

مرحبا بر این جماله تو که مومن بکشد به کفر و دربند

چشمون تو افسون کنان در پی تو کل جهان کل جهان

در کف آن چاله ی زیبای تو آن لحظه ی لبخند

مستی انگور به گور میبرد آن مستی چشمان تو

♪♪*******♪♪

که الکل آن همچو عسل بر دل و جانم خوش آید

تو جان بخواه قاتل غمهای گذشتم که گذر کردن

از این جان برایت چه خوش آید

چه خوش آید

جانم به فدایت گیسو بلندم

فرهاد به فدایت شیرین لوندم

زیبای زمانه دردانه ی بی نقص

تو پادشاه و من لشگر بندم جانم به فدایت گیسو بلندم

فرهاد به فدایت شیرین لوندم زیبای زمانه دردانه ی بی نقص

تو پادشاهو من لشگر بندم

دیدگاه خود را بگذارید