دانلود آهنگ do you love me خانواده بندلی

دانلود آهنگ do you love me خانواده بندلی

دانلود آهنگ دو یو لاو می خانواده بندلی

آهنگ اصلی دو یو لاو می

2 1

متن آهنگ کی کی دو یو لاو می

♪♪*******♪♪

you know my babe
خودت میدونی عزیزه من
you know you know you know
خودت میدونی …
I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم

I don’t want to be strong
من نمیخوام قوی باشم
I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم
thinking about guys do the troubles
فکر میکنم در مورد افرادی که مشکل ایجاد میکنند

♪♪*******♪♪
do u love me?
do you do u
do u need me?
do you do u
do u want me?
do you do u
when I go
وقتی که میروم
I can live anywhere
من نمیتوانم جای دیگر زندگی کنم
if so long when u sad
اگه خیلی طول بکشه وقتی تو ناراحتی
if so easy when u smile
اگر خیلی آسونه وقتی تو میخندی
do u love me?
do you do u
do u need me?
do you do u
do u want me?
do u do u
when I go
I can live anywhere
if so long when u sad
if so easy when u smile

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید