دانلود آهنگ محلی چشمت خمارم کرده دل بی قرارم کرده

دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده

اهنگ محلی چشمت خمارم کرده دل بی قرارم کرده

دل بردی از من ساده مهرت به جان افتاده

حسین عامری مرتضی جوان مرتضی جعفرزاده محسن دولت امین ملاها امیر محمد رضایی فاطمه مهلبان خواننده دختر زن فاطمه مهلبان ، نازنین

بلوچی افغانی لری محلی

10531444422326520809

دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده علی عابدی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده حسین عامری

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس دل بردی از من ساده وای از من دلداده حسین عامری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده محسن دولت

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده با صدای بچه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از منه دلداده از امین ملاها

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده فاطمه مهلبان خواننده زن دختر (نازنین)

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده از امیر محمد رضایی

دانلود آهنگ


اهنگ محلی دل بردی از من ساده مرتضی جوان

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ دل بردی از من ساده بلوچی ریمیکس

یوسف اوکاتی دل بردی از من ساده وای از من دلداده

دانلود آهنگ


متن آهنگ محلی دلداده کامل

دل بردی از من ساده وای از من دلداده

مهرت به جان افتاده با من چه کردی

چشمت خمارم کرده دل بی قرارم کرده

دیدی چکارم کرده با من چه کردی

با من چه کردی جانم خاکم تویی بارانم

بر من ببار جانم ای جانم ای جانم

با من چه کردی جانم خاکم تویی بارانم

بر من ببار جانم ای جانم ای جانم

آهنگ دل بردی از من ساده وای از منه دلداده

من فقط قلب تورا اما تو جانم میبری جانم

با نگاه ساده ای کل جهانم میبری جانم

من گم شدم در عمق چشمان سیاهت

آتش کشیدیم به همراه نگاهت

با من چه کردی جانم خاکم تویی بارانم

بر من ببار جانم ای جانم ای جانم

با من چه کردی جانم خاکم تویی بارانم

بر من ببار جانم ای جانم ای جانم

با من چه کردی جانم خاکم تویی بارانم

بر من ببار جانم ای جانم ای جانم

دیدگاه خود را بگذارید