دانلود آهنگ بیر گوزله ورولدوم با صدای بچه بدون ریمیکس

دانلود آهنگ بیر گوزله ورولدوم با صدای بچه بدون ریمیکس

دانلود آهنگ ددیم اونا دیمه دیمه با صدای بچه

دانلود آهنگ بیر گوزله ورولدوم با صدای بچه ریمیکس اینستا تند بیس دار سیستمی

دانلود آهنگدانلود آهنگ بیر گوزله ورولدوم با صدای بچه بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ ترکی ددیم اونا دیمه دیمه

بیر گوزله ورولدوم

ددیم اونا دیمه دیمه

بیر گوزله ورولدوم ددی اونا دیمه دیمه

حسرتینن یورولدوم

یاندی جانیم یارا دیمه

گوزلرینده گوزوم وار ددیم اونا دیمه دیمه

نه طاقت نه دوزوم وار یاندی جانیم یارا دیمه

بیر گوزله ورولدوم ددیم اونا دیمه دیمه

حسرتینن یورولدوم

یاندی جانیم یارا دیمه

دیمه دیمه دیمه ددیم اونا دیمه دیمه

یاندی باغریم کول اولدو ددی یارا دیمه دیمه

عزیزیم سنده قالسین

ددیم اونا دیمه دیمه

صندلی سنده قالسین ددیم اونا دیمه دیمه

جان منده قرار توتماز ددیم یارا دیمه دیمه

گوندریم سنده قالسین ددیم یارا دیمه دیمه

دیمه دیمه دیمه ددیم اونا دیمه دیمه

دیمه دیمه دیمه ددیم یارا دیمه دیمه

یاندی باغریم کول اولدو

ددی یارا دیمه دیمه

یاندی باغریم کول اولدو ددی یارا دیمه دیم

دیدگاه خود را بگذارید