دانلود ریمیکس آهنگ حسین عامری ابرو قشنگ چشم عسلی

دانلود ریمیکس آهنگ حسین عامری ابرو قشنگ چشم عسلی

hossein ameri

متن اهنگ ابرو قشنگ چشم عسلی بهیمه

ابرو قشنگ چشم عسلی بهیمه

تی خواستگار ردانی بهیمه

ابرو قشنگ چشم عسلی بهیمه

تی خواستگار ردانی بهیمه

غصه نخور همین روزا بهمیه

قول و قرار گذاشتنی بهیمه

ابرو قشنگ چشم عسلی بهیمه

سی خواستگار ردانی بهیمه

ابرو قشنگ چشم عسلی بهیمه

سی خواستگار ردانی بهیمه

غصه نخور همین روزا بهمیه

قول و قرار گذاشتنی بهیمه

غصه نخور همین روزا بهمیه

قول و قرار گذاشتنی بهیمه

دیدگاه خود را بگذارید