دانلود آهنگ bloody mary ریمیکس اصلی بدون ریمیکس تیک تاک

دانلود آهنگ bloody mary ریمیکس اصلی بدون ریمیکس تیک تاک

آهنگ Bloody Mary از Lady Gaga با متن و ترجمه

آهنگ بلودی ماری لیدی گاگا با صدای مرد زن بچه چالش تیک تاک اینستاگرام چالش رقص

7

متن و ترجمه آهنگ bloody mary از لیدی گاگا

Love is just history that they may prove

عشق فقط یه چیزه قدیمیه که ممکنه اثبات بشه

And when you’re gone I’ll tell them my religion’s you

و وقتی که تو میری من به اونها خواهم گفت که دین من و همه ی خواسته ام بودی

When Pontius comes to kill the king upon his throne

وقتی که پونتیوس برای بر کنار کردن پادشاه و کشتن میاد

I’m ready for their stones

من برای اون سختی ها اماده هستم

I’ll dance, dance, dance

من خواهم رقصید رقصید رقصید

With my hands, hands, hands

با دستام دستام دستام

Above my head, head, head

دستام بالاتر از سرم سرم سرم

Like Jesus said

همونطور که مسیح میگه

I’m gonna dance, dance, dance

من خواهم رقصید رقصید رقصید

With my hands, hands, hands

با دستام دستام دستام

Above my head

دستام بالاتر از سرم

Hands together, Forgive him before

دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره

He’s dead because

اون رو ببخش چون

I won’t cry for you

من نمیخوام برات گریه کنم

I won’t crucify the things you do

نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی

I won’t cry for you, see

من نمیخوام برات گریه کنم ببین

When you’re gone I’ll still be bloody Mary

وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم

We are not just art for Michelangelo to carve

ما فقط یک مشت مدل برای این که میکل آنژ حکاکی مون بکنه نیستیم

He can’t rewrite the agro of my furied heart

اون نمیتونه ما رو از اول طبق میل خودش بازسازی کنه

I’ll wait on mountain tops in Paris cold

من در بلند ترین نقطه ی کوه در سرمای پاریس منتظر خواهم ماند

Je ne veux pas mourire tout seule

یکی نیست که بگه من حاضر نیستم هر چیزی رو قبول کنم

I’ll dance, dance, dance

من خواهم رقصید رقصید رقصید

With my hands, hands, hands

با دستام دستام دستام

Above my head, head, head

دستام بالاتر از سرم سرم سرم

Like Jesus said

همونطور که مسیح میگه

I’m gonna dance, dance, dance

من خواهم رقصید رقصید رقصید

With my hands, hands, hands

با دستام دستام دستام

Above my head

دستام بالاتر از سرم

Hands together, Forgive him before

دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره

He’s dead because

اون رو ببخش چون

I won’t cry for you

من نمیخوام برات گریه کنم

I won’t crucify the things you do

نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی

I won’t cry for you, see

من نمیخوام برات گریه کنم ببین

When you’re gone I’ll still be bloody Mary

وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم

I won’t cry for you

من نمیخوام برات گریه کنم

I won’t crucify the things you do

نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی

I won’t cry for you, see

من نمیخوام برات گریه کنم ببین

When you’re gone I’ll still be bloody Mary

وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم

Liberaté, mi amor

عشقمو رها کن


آهنگ Bloody Mary از Lady Gaga با صدای زن لیدی گاگا

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ bloody mary ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ


آهنگ کوتاه کلیپ چالش تیک تاک Bloody Mary

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ bloody mary با صدای بچه چالش تیک تاک اینستاگرام

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ bloody mary با صدای مرد

دانلود آهنگ


 

دیدگاه خود را بگذارید