دانلود آهنگ بارون خشی داره ایایه چه زلاله انگار که خدا هم نگرون تیه کاله

دانلود آهنگ بارون خشی داره ایایه په زلاله 

آهنگ لری غمگین و احساسی بارون خشی داره ایایه چه زلاله با صدای ناصر علیزاده و امید ملکان ارائه ای از موزیک ساز

ترانه لری غمگین ناله ی باهنده ی اشکهسه بالی نی

اهنگ لری مث پازن رم خرده که من کوه یل وه دویه

1 9

متن آهنگ بارون خش لری غمگین

♪♪*******♪♪

ایخوم که وه ای حال دلم با خور وابو

وه ای دردم ودر نیرم اگر در وه در وابوم

تا کی مو وه ای درد نه چی درد ونالم

نیرسه وت فریادم غمت کرده خمارم

نیرسه وت فریادم غمت کرده خمارم

بارون خشی داره ایایه چه زلاله

انگار که خدا هم نگرون تیه کاله

شاید تش عشق یاره که منه کرده بلالش

♪♪*******♪♪

که افتاسه وه رو ایچو ای خرسل زلالش

من صحرا خنده ی کره شکالی در نیا

سوت و کور وابیه دنیا نالهی برنو نیا

جراتی نی تا بپلکه کوگ نر من پوس خش

ناله ی باهنده ی اشکهسه بالی نیا

ناله ی باهنده ی اشکهسه بالی نیا

مث پازن رم خرده که من کوه یل وه دویه

♪♪*******♪♪

من رگ رگ آتش عشقم یارم وه هویه

باهنده ی بی بالم و پرم تا نه تیمی

خین ایچکه وه ای دل مو تا تو نه تیمی

یو همه ش معجزه لو خنده یلت بیده که ای دل

پا پس وا نیبو اگر شو و روز هم وابو وری گل

نشم ایکنه بادی که رد وابی وه هیباش

♪♪*******♪♪

کی بوهه که بوینت و نگوهه  ای کاش

مابین ای آهویل تو آهوی علوسی

کسی نیده به خدا تیه وه ای مهس و ملوسی

همه ی عمرم تنی یار هوش و هواسم تی تنه

فکر کشتنمه نکن تیر خلاصم تی تنه

♪♪*******♪♪

آهنگ بارون خشی داره ایایه چه زلاله انگار که خدا هم نگرون تیه کاله


پیشنهاد برای کلیک و دانلود : 

آهنگ لری غمگین مادر

دیدگاه خود را بگذارید