دانلود اهنگ اصغر رضایی بچو ولم که حوصلت نیرم

دانلود اهنگ اصغر رضایی بچو ولم که حوصلت نیرم

دانلود آهنگ بیزارت کردم از هرچی عشقه اصغر رضایی

216

متن آهنگ بچو ولم که حوصلت نیرم

♪♪*******♪♪

بچوولمکه حوصلت نرم ایه که نینی هوچ باکی نرم

بینسه عقده هاین چال تینیم یامکشمت یامون خونیم

عقدم هریسه آخرشرت کم دسته سرهیزنم تابدبختت کم

وقتی موت مه بی توحلاکم یاموم هن تویاگه هن خاکم

بیزارت کردم اهرچی عشقه

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید