دانلود آهنگ مازندرانی شکارچی ریمیکس با صدای بچه

دانلود آهنگ مازندرانی شکارچی ریمیکس با صدای بچه

دانلود آهنگ مازندرانی شکارچی تو لس هاده شخد ره نفس هاده با صدای بچه زن دختر بچگانه

دانلود آهنگ مازندرانی شکارچی

متن اهنگ  شکارچی تو لس هاده شخد ره نفس هاده صدای بچه

 شکارچی *  تو لس هاده شخد ره نفس هاده *

 خدایا هرگز ایم روز ره ندیووم ا شکارچی *

 شکارچی *  تو لس هاده شخد ره نفس هاده *

 این عشق می جان یار ره *  پیر هاکرده آ شکارچی *

 شکارچی تو لس هاده،*   شخد ره نفس هاده *

 بهار ماه نشو شکار شوکا *  هسته وره مار *

دیدگاه خود را بگذارید