دانلود آهنگ باعث جنگ منه چشم قشنگ منه با صدای بچه

دانلود آهنگ باعث جنگ منه چشم قشنگ منه با صدای بچه 

دانلود آهنگ باعث جنگ منهپی چشم قشنگ منی با صدای بچه زن دختر نازک شده ریمیکس شده عروسکی شاد تند بیس دار

10 11

متن اهنگ باعث جنگ منی با صدای بچه

باعث جنگ منی چشم قشنگ منی ♪

♪ دلنواز و یرماز منو زیل و زرنگ منی

همزبون منی عشق و جنون منی

♪ شاهی دلبر خل دتر مازرون منی

تره یاده هر شو می کشه دوی جان

دلبر خو شی می بازویی سر

تی جور کیجا دیگر مادر نزاید

♪ ایران مازندران دیگر نیاید

باعث جنگ منی چشم قشنگ منی

دلنواز و یرماز و زیل و زرنگ منی ♪

♪ همزبون منی، عشق و جنون منی

شاهی دلبر خل دتر مازرون منی

♪ تو می شاهی می شویی

ماهیی دل و دلبر خل دتر ♪

دیدگاه خود را بگذارید