دانلود آهنگ لری باده باده از آستاره بختیاری

دانلود آهنگ لری باده باده از آستاره بختیاری

آهنگ لری شالا مبارک باده

آهنگ بختیاری لری گنج دس نهاده باده آستاره بختیاری

دانلود آهنگ لری بختیاری شاد برای عروسی و دستمال بازی لری آستاره بختیاری نکنی کلو گری شو مه بیایی باده با لینک مستقیم

02 4

متن آهنگ باده باده آستاره بختیاری

♪♪*******♪♪

ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده باده، شالا مبارک باده

تیه کال بزن یه بال بِل بگُدردم باده
یه شری به نام ننی کِل مال مردم باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

اشنیدُم تو گرهدت، زیدُم منه ریم باده
اِز خدا کردُم طلب دردت بیا سیم باده

باده باده باده، گنج دس نهاده باده
وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

نکنی کلو گری شو مه بیایی باده
خوته به کشتن بدی مِن روسیوهی باده

باده باده باده، گنج دس نهاده باده
وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

چی گژدین ¹ چِل گره کنج کنج مییات باده
ار بِلی مو ایخونُم سی ورگ تیات باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

امشوه چارده شوِه دل کُر وه درده باده
درد کُر درمون کُر تی جووه زرده باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

امشوه چارده شوه  پازنون باده
مو که یارُم ایچو نی سی کی بخونم باده

باده باده باده، گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید