دانلود آهنگ اشکان عرب چنان برقص که دلا رو بکنی آو افغانی

دانلود آهنگ اشکان عرب چنان برقص که دلا رو بکنی آو افغانی شاد جدید

دانلود آهنگ زلزله از اشکان عرب

Ashkan Arab – Zelzela

3 1

متن آهنگ زلزله از اشکان عرب :

دختر زیاد است ولی مقبول شمالی داره
ابرو کمند روی ماه پکتیا والی داره
بدخشی و هراتی چشم کلانه صدقه
دخت مزار و کابل دخت هزاره صدقه.
دستانه در دستش کو آماده دمبور آمد
سازه بگیر مستش کن

ببین چه حاله آی دخترا قطاره
از بین شان یکی ره نشان کردم اما دوستم نداره
ببین چی حاله هرکس یه عشقی داره
مارا از کلگی تیر خدا توره بیاره
برقص قطغن به سبک ما یکی گردن یکی پا دو تا شانه رو به جلو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو

نشان و بوی عطرت می کند مست
به هرجا میروم بوی خودت هست
ضعف مرا پیدا کردی
عاشقته رسوا کردی
به وقت راه رفتن خود زلزله را برپا کردی
به وقت راه رفتن خود زلزله را برپا کردی
برقص قطغن به سبک ما یکی گردن یکی پا دو تا شانه رو به جلو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو

برقص قطغن به سبک ما یکی گردن یکی پا دو تا شانه رو به جلو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو

برقص قطغن به سبک ما یکی گردن یکی پا دو تا شانه رو به جلو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو
چنان برقص که دلا رو بکنی آو

دیدگاه خود را بگذارید