دانلود آهنگ من الان اردبیلم ریمیکس تند بیس دار اینستاگرام + اصلی

اهنگ من الان اردبیلم ریمیکس

دانلود ریمیکس من میخوام مست بمیرم من الان اردبیلم دیجی اشکان ای جی

متن اهنگ عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست – اهنگ من الان اردبیلم ترند اینستاگرام

آهنگ من الان اردبیلم ویلسون معروف اینستاگرام – من الان اردبیلم جعفر

دانلود آهنگ پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی + ریمیکس – اهنگ من الان اردبیلم ریمیکس

01233333333333333

متن اهنگ من میخوام مست بمیرم من الان اردبیلم

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

از دستم شاکی جز آشوب نیوردم براش
همه عاصی من یاغی فقط بودم عزاش
هر چقدر سعی نتونستم برم آروم یواش
به جهنم حداقل پرچم من در فضاست
عشق من جنگ و کلنجاره دردسر و جنجاله
دلگرم طرفدار با اینکه طلبکاره قهرمانه
انفجار خمپاره

عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست
تیم پر رو و قدر حرف نداره از طلاست
پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی
به جهنم میکشیم خط روی خط ضربدری

دلم برنامه لق نمیخواد از تووش چیزی در نمیاد
امشب هر کی مرده بیاد داریم میریم برا خرج زیاد
میگن باحال و زشتم جک خاج با شاهِ خشتم
ریاضی و آماره رشتم آل این؟ باشه عشقم
کوه منم دره تویی اوف منم اه که تویی
میخوای با من کله کنی باید شصت پامو مزه کنی
نمیدم مهلت به زیرم مجلسو اوج دست میگیرم
من میخوام مست بمیرم من الان اردبیلم

عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست
تیم پر رو و قدر حرف نداره از طلاست
پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی
به جهنم میکشیم خط روی خط ضربدری

اوف، بگو مرحبا اوف میدم با سر هوا
تنهایی در خفا ته سیاهی و قهقرا
بذار بگن مطربه اون اصاً بگن خالطوره
همه بالا پایین انگار پارکوره
دو تا هیت میدیم کل سال جوره
من خودم بچه بالام و این مرام مال پایینه
بعضیا هم فشاری میشن تا میبینن حال ما اینه
نمیکنم شر به پا نه خاله بازی سر صدا
پ بگو نه ذات بد بخیر بشه این عاقبت

عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست
تیم پر رو و قدر حرف نداره از طلاست
پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی
به جهنم میکشیم خط روی خط ضربدری

♫♫♫♫♫♫♫♫♫


دانلود آهنگ من میخوام مست بمیرم من الان اردبیلم ریمیکس تند بیس دار

اهنگ من الان اردبیلم ریمیکس

دانلود آهنگ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫


اهنگ من میخوام مست بمیرم من الان اردبیلم اصلی بدون ریمیکس

اهنگ عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست

اهنگ تیم ما اجنبی

دانلود آهنگ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫


دیدگاه خود را بگذارید