اهنگ تکیه نزن به دنیا دنیا وفا نداره دورنگی زمونه مرام روزگاره

اهنگ تکیه نزن به دنیا دنیا وفا نداره دورنگی زمونه مرام روزگاره

آهنگ محلی لری شیرازی تکی نزن به دنیا دنیا وفا نداره دورنگی زمونه مرام روزگاره حسین عامری با کیفیت عالی

11

متن آهنگ تکی نزن به دنیا حسین عامری

♪♪*******♪♪

تکی نزن به دنیا دنیا وفا نداره

تکی نزن به دنیا دنیا وفا نداره

دورنگی زمونه مرام روزگاره

دورنگی زمونه مرام روزگاره

خدا دلوم گروته زدست این زمونه

خدا دلوم گروته زدست این زمونه

جوانی رفت و پیری سر میزنه به شونه

جوانی رفت و پیری سر میزنه به شونه

منم زدست بختوم درد داروم از زمونه

منم زدست بختوم درد داروم از زمونه

خدا بگو چه طوری ول کنه این زمونه

خدا بگو چه طوری ول کنه این زمونه

♪♪*******♪♪

پیشنهاد کلیک :

دانلود آهنگ تکیه نزن به دنیا دنیا وفا نداره با گیتار

دیدگاه خود را بگذارید