دانلود آهنگ شرمندتم جوانی جوانی جوانی ریمیکس بیس دار اصلی

دانلود آهنگ شرمندتم جوانی جوانی جوانی غم کرده باخوشی هام تبانی تبانی

دانلود آهنگ شرمندتم جوانی جوانی جوانی مرتضی جعفرزاده + رییکس تند بیس دار اینستاگرام

4555555555550

متن آهنگ شرمندتم جوانی مرتضی جعفرزاده

چه شد صبر و قرار وای بر من
چه ب شد حال زارم وای بر من
جوانی را به پیری هدیه دادم
سیه شد روزگارم وای بر من
جوونیم رفت با موی سفیدم

هزاران غصه دارم وای بر من
شرمندتم جوانی جوانی جوانی
غم کرده با خوشیام تبانی تبانی
به خاک غم نشستم سکشتم
بهاری بود جوانی چه آسون رفت ز دستم


دانلود آهنگ شرمندتم جوانی جوانی مرتضی جعفرزاده اصلی بدون ریمیکس

اهنگ محلی معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ


آهنگ شرمندتم جوانی جوانی ریمیکس با صدای بچه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ شرمندتم جوانی جوانی جوانی ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ شرمندتم جوانی با صدای زن ریمیکس اینستاگرام

دانلود آهنگ


دیدگاه خود را بگذارید