دانلود آهنگ روسی moon از gafur

دانلود آهنگ روسی moon از gafur

دانلود آهنگ روسی Moon Луна – Gafur

دانلود آهنگ مافیایی روسی از غفور به نام Луна  یا moon از سایت موزیک ساز

Gafur

متن ، معنی و ترجمه آهنگ moon

♪♪*******♪♪

Луна нас сближает каждый день
ماه هر روز مارو به هم نزدیک تر میکنه *♪
Но прикоснуться не могу
ولی نمیتونم لمسش کنم *♪
От этого мне больней, больней
به خاطر این هم خیلی دردناکه *♪
Схватив я тебя, не отдам, не отдам, бейба
تورو که بگیرم ،نمیدمت،ولت نمیکنم بیبی *♪
Луна нас сближает каждый день
ماه هر روز مارو به هم نزدیک تر میکنه *♪
Но прикоснуться не могу
ولی نمیتونم لمسش کنم *♪
От этого мне больней, больней
به خاطر این هم خیلی دردناکه *♪
Схватив я тебя, не отдам, не отдам, бейба
تورو که بگیرم ،نمیدمت،ولت نمیکنم بیبی *♪
Я чувствую на себе твой холод
سرماتو روی خودم احساس میکنم *♪
И разрушаешь, все что я так строил
و از بین میبر ی ،هر چیز یو که من ساختم *♪
Убивай же, ну перестань уже
بکش دیگه،بس کن دیگه *♪
И все внутри меня, просто вверх дном
و همه چیز درونم برعکس شده *♪
Ты, ты, с собой все забери
تو،تو،همه چیو با خودت ببر *♪
Сколько можно интриг
چقدر این درگیر یای ذهنی میتونه ادامه پیدا کنه *♪
Не стану тебя слушать и уйду
به حرفات گوش نخواهم کرد و میرم *♪
Первым на тебя, не хочу так
نفر اول برای تو،نمیخوام اینجور ی باشه *♪
Все чувства погружаются во мрак
همهی احساسات در تار یکی فرو میرن *♪
Луна нас сближает каждый день
ماه هر روز مارو نزدیک تر میکنه *♪
Но прикоснуться не могу
ولی نمیتونم لمس کنم *♪
От этого мне больней, больней
به خاطر همین دردم میگیره،دردناکه *♪
Схватив я тебя не отдам, не отдам, бейба
بگیرمت دیگه به کسی نمیدمت بیبی
Луна нас сближает каждый день
ماه هر روز مارو نزدیک تر میکنه *♪
Но прикоснуться не могу
ولی نمیتونم لمس کنم *♪
От этого мне больней, больней
به خاطر همین دردم میگیره،دردناکه *♪
Схватив я тебя не отдам, не отдам, бейба
بگیرمت دیگه به کسی نمیدمت بیبی *♪
Луна нас сближает каждый день
ماه هر روز مارو نزدیک تر میکنه *♪
Но прикоснуться не могу
ولی نمیتونم لمس کنم *♪
От этого мне больней, больней
به خاطر همین دردم میگیره،دردناکه *♪
Схватив я тебя не отдам, не отдам, бейба
بگیرمت دیگه به کسی نمیدمت بیبی *♪

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید