آهنگ بدخواه داشته باشی به مرتضی علی با دندونام جرش میدم

آهنگ بدخواه داشته باشی به مرتضی علی با دندونام جرش میدم ریمیکس

ریمیکس بیسدار بدخواه داشته باشی به مرتضی علی با دندونام جرش میدم معروف اینستا کامل

images 1 7

متن آهنگ با دندونام جرش میدم

♪♪*******♪♪

به جون مادرم اونقدر دوست دارم بگو
بدخواه داشته باشی به مرتضی علی
با دندونام جرش میدم
♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید