دانلود آهنگ آرمین برمایه قرص اعصاب کامل + ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ آرمین برمایه قرص اعصاب کامل + ریمیکس بیس دار تند

اهنگ ارمین برمایه قرص اعصاب ریمیکس

اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه ریمیکس

download 502336

متن اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه

اگه بیوشم زندگیمی زندگیم و پاد دامه

حال زندانی دیرم که اذان صبح اعدامه

مسه مسه قرص اعصاب تو نید منیش دس و دعام

دلد گری یه سر بیه لام قصد گوش دم ختم کلام

یه عمره مه وسامه چاویله تو خدامه

بخن ارای دنیاگم منیش اراد هی نالم

بچو و مه فک نکه هنو ایوشم عشقم تکه

و یاد مه نیچی مکه قصه ی نیرم حکمم خوده

مه غم و ناو وجودم خوشیم ها پشت میله

تو دیوریدن ولیمو یادت هر ها له ایره

چه سازیده ولیم چوم قفله له شوند

عصبیم چمان احساساتم بردیده

ای شویله بی تو سر چی یکی بعدت در و در بی

نیزانیدن که مه مردم بیمه یه شیت عصبی

منو تو شاهد معجزیم که دیور و یک زندگی کیم

بدون مه گیره نکی کسی نیه درکت بکی

شیشه ی عمرم ها له دسد یه روژ تیه ی و پید رس

درد ذوقد خم له سرم بان دس نیری هرچیکسم

تو بهترین کلامی و قسم خدامی

شیطانیش بیود گنامی پیریش بوم خود عصامی

تو چیدو قلبم هنو چاوریده

یه بغض و ناو گلوم چن ساله گیره

دلخوشیم ولام نیه پشتم چمیه

عاشق بیوم و نزانستم عشق یکی تره

مه افسرده بیمه امید ارام نمنیه

دل دامه دریا اراد خط خطیه

اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه ریمیکس

دانلود آهنگ آرمین برمایه قرص اعصاب ریمیکس

معنی اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه

اهنگ قرص اعصاب ریمیکس

اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه


اهنگ ارمین برمایه قرص اعصاب ریمیکس اینستا

دنلود اهنگ ارمین برمایه قرص اعصاب ریمیکس بیس دار رپ رپی اختصاصی سایه بختک غمگین

دانلود آهنگ


اهنگ قرص اعصاب ارمین برمایه اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ

دیدگاه خود را بگذارید