دانلود آهنگ دشتی گل گلخانه ام بابا تو بودی 

دانلود آهنگ دشتی گل گلخانه ام بابا تو بودی کامل

آهنگ دشتی سوزناک فوت و مرگ پدر عباس مفتاح و علی رزاقی گل گلخانه ام بابا تو بودی

فایز و شروه و مویه دشتی مرگ پدر عباس مفتاح و علی رزاقی آخی چراغ خانه ام بابا تو بودی با کیفیت عالی از سایت موزیک ساز

2 2

دانلود آهنگ دشتی گل گلخانه ام بابا تو بودی عباس مفتاح (کامل)

دانلود آهنگدانلود گل گلخانه ام بابا تو بودی علی رزاقی

دانلود آهنگمتن آهنگ گل گلخانه ام بابا تو بودی سوزناک غمگین مرگ پدر

گل گلخانه ام بابا تو بودی

آخی چراغ خانه ام بابا تو بودی

وی چراغ خانه ام بابا تو بودی ای وی دل

های زنم بوسه به عکس دلربایت ای دل ای دل

بریزم اشک از رنج برایت

کجا رفتی کجا رفتی عزیزوم

آخی چقد خون جیگر باید بریزم

های پدر مردو که بی مادر شدم من

وای مراد بشکستو بی لنگر شدم من

غروب بشکست میون موج دریا

وی که باد آمد و سرگردون شدم من

عزیزم یادته دوست یادته ای دوست ای دل ای دل

عزیز گشته دورم یادت ای دوست

دیدگاه خود را بگذارید