وداع امام حسین با حضرت عباس + (روضه با صدای حدادیان وکریمی)

وداع امام حسین با حضرت عباس + (روضه با صدای حدادیان وکریمی) 

روضه بسیار سوزناک از حدادیان و کریمی وداع اباعبدالله با عباس

دانلود مداحی کریمی من مانده ام مهجور از او با کیفیت

مداحی یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره

دانلود روضه خداحافظ آی سیاهی ها سعید حدادیان و محمود کریمی

10 52

متن روضه سعید حدادیان و محمود کریمی خداحافظ آی سیاهی ها

خداحافظ آی سیاهی ها خداحافظ ای روضه های ابوالفضل

اشتباه نکن ودا علی بن العباس

هر دو کنار هم بودن میفرتن میدان

پست سر هر دو میگفت ای ساربان

فقط دید یه دوفعه از هم جدا شدن

یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره

فقط یه نفر زودتر به آب رسید

من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود

کجایی داداش یه بار دیگه بگو برادر

دستش به آب رسید مشکو پر کرد علامت داد

فریاد زد اَنَا بنُ عَلی ٍ المُرتَضی

حسین فهمید عباس به آب رسید

داد زد اَنَا بنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى

دیدگاه خود را بگذارید