دانلود نوحه قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده جواد مقدم

دانلود مداحی قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده 

دانلود مداحی قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده

نوحه میگن علمدار داره میاد

نوحه عمه سادات داره میاد جواد مقدم شور ریمیکس اصلی بدون ریمیکس

من گریه زاریه از جواد مقدم

متن مداحی قافله سالار داره میاد

قافله سالارداره میاد خدا کنه برگرده

قافله‌سالار داره میاد خدا کنه برگرده

میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده

میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده

عمه سادات داره میاد خدا کنه برگرده

قبله حاجات داره میاد خدا کنه برگرده

قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده

میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده

عمه سادات داره میاد خدا کنه برگرده

قبله حاجات داره میاد خدا کنه برگرده

خدا کنه که رقیه اش نباشه

خدا کنه کسی تشنش نباشه

خدا کنه که رقیه اش نباشه

خدا کنه کسی تشنش نباشه

خدا کنه که برگرده رباب کاشکی باشه مشکا پُر آب

کاشکی باشه مشکا پُر آب

حسین وای حسین وای حسین وای

حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای

صدای شمشیر داره میاد خدا کنه برگردن

بوی غل و زنجیر داره میاد خدا کنه برگردن

صدای شمشیر داره میاد خدا کنه برگردن

بوی غل و زنجیر داره میاد خدا کنه برگردن

حرمله با تیر داره میاد خدا کنه برگردن

خولی با شمشیر داره میاد خدا کنه برگردن

خدا کنه با خودش زن نیاره خدا کنه با خودش زن نیاره

خدا کنه چند تا پیرهن بیاره خدا کنه چند تا پیرهن بیاره

خدا کنه چند تا معجر بیارن خدا کنه چادر بیشتر بیارن

خدا کنه چادر بیشتر بیارن حسین

وای حسین وای حسین وای حسین وای

سنان بدمست داره میاد خدا کنه برگردن

سنان بدمست داره میاد خدا کنه برگردن

با نیزه تو دست داره میاد خدا کنه برگردن

با نیزه تو دست داره میاد خدا کنه برگردن

از همه بدتر داره میاد خدا کنه برگردن

شمر با خنجر داره میاد خدا کنه برگردن

خدا کنه آخرش جنگ نباشه

خدا کنه رو زمین سنگ نباشه

خدا کنه آسمون یاری کنه خدا کنه

که عمو کاری کنه خدا کنه که عمو کاری کنه

حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای

دیدگاه خود را بگذارید