دانلود مولودی بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه حسین طاهری

دانلود مولودی بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه حسین طاهری

دانلود آهنگ مولودی کی دیده همچنین عروسی که نبی عاقدشه

متن مولودی توی عروسی از همه شادتر دوماده

متن مولودی کربلایی حسین طاهری توی عروسی از همه شادتر دوماده

دو نور خدا محرم همدیگه میشن
رو سر همه اهل زمین نقل میپاشن
ملائکه تو آسمونا کل میکشن
بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه
کی دیده همچین عروسی که نبی عاقدشه
عجب عقدی شده که خود خدا شاهدشه
ای یار مبارک بادا ان شاء الله مبارک بادا
دو نور خدا محرم همدیگه میشن
رو سر همه اهل زمین نقل میپاشن
ملائکه تو آسمونا کل میکشن
بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه
کی دیده همچین عروسی که نبی عاقدشه
عجب عقدی شده که خود خدا شاهدشه
یار مبارک بادا ان شاء الله مبارک بادا

توی عروسی از همه شادتر دوماده
میدونه خدا چه خانومی بهش داده
تموم بهشت پشت قبالش افتاده
بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه
خدا میدونه حال عروس دوماد چه حالیه
توی جشنشون فقط جای خدیجه خالیه
یار مبارک بادا ان شاء الله مبارک بادا
هیشکی مثل این عروسی هیج جا ندیده
تو وسط جشن گدایی از را رسیده
فاطمه بهش لباس عروسیشو میده
بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه
یه پسر خدا میده شاه کرامت حسن
یه پسر دیگم میاد حسین ارباب منه
یار مبارک بادا ان شاء الله مبارک بادا

دیدگاه خود را بگذارید