دانلود ریمیکس آهنگ به مولا ولت نمیکنم کامل معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس به مولا ولت نمیکنم

دانلود آهنگ ریمیکس به مولا ولت نمیکنم – دانلود ریمیکس هیچ جوره ولت نمیکنم به مولا ولت نمیکنم

ریمیکس به مرتضی علی تعصبتو میکشم

به مولا ولت نمیکنم باب اسفنجی

0 1

متن ریمیکس به مولا ولت نمیکنم

♪♪*******♪♪
داداش هیچجوره به مولا ولت نمیکنم
تا تهش باهاتم
به مرتضی علی تو بگو بدخواه داشته باشی
به مرتضی علی با دندونام جرش میدم
به مولا ولت نمیکنم با دندونام جرش میدم
آهنگ داداشی منی داداش منی
به مرتضی علی بگو داداش تا تهش باهاتم
ریمیکس ساعت پنج و پنجاه دقیقه صبحه تعصبتو میکشم
به جون مادرم اونقدر دوست دارم بگو
بدخواه داشته باشی به مرتضی علی
با دندونام جرش میدم
داداشی منی داداش منی با دندونام
هیچ جوره ولت نمیکنم
ریمیکس با دندونام جرش میدم
♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید