دانلود اهنگ عروس خاندان بویه ریمیکس

دانلود آهنگ مازندرانی عروس خاندان بویی نیمه می جان بوئی ابی عالی شاد

اهنگ عروس خاندان بویه ریمیکس

دانلود اهنگ یک شبه لیلی تمام ایران بوی ریمیکس

اهنگ عروس خاندان بویه نیمه مه جان بویه

download 10321

متن اهنگ عروس خاندان بویه

♩♩♩♩♩♩♩♩

چرخش روزگار یار بیمویی می کنار
دل تیسه بَوه خِمار جانان من
در طلب عشق تو دل بِشتِمه گِرو
بَوی دل آرزو جانان من
مثلا عاشق بَووم دل تیسه هاکِنه تپش یارا
مثلا عاشق بَویم بهم برسیم آخرش یارا
عروس خاندان بَوِئی
نیمه می جان بَوِئی
یک شبه لیلی تموم ایران بَوِئی
ابدی می دلی ای عشقِ همیشگی
می دل دِله دَری جانان من
نیمه تی چشِ حریف می دل هَسه ضعیف جانان من
همه چی هَسه ردیف جانان من
مثلا عاشق بَووم دل تیسه هاکِنه تپش یارا
مثلا عاشق بَویم بهم برسیم آخرش یارا
عروس خاندان بَوِئی
نیمه می جان بَوِئی
یک شبه لیلی تموم ایران بَوِئی

♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩


آهگ عروس خاندان 1 ابی عالی – ابی عالی عروس خاندان ۱

اهنگ عروس خاندان بویه ابی عالی

دانلود آهنگ


ریمیکس آهنگ عروس خاندان ابی عالی بیس دار تند شاد

ابی عالی عروس خاندان ۱ ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ عروسِ خاندان بویه نیمه می جان بوِیه مهیار خلیل زاده

اهنگ عروس خاندان بویه مهیار خلیل زاده

دانلود آهنگ


اهنگ عروس خاندان بویه مهیار خلیل زاده ریمیکس تند بیس دار تریبال شاد

دانلود آهنگ


آهنگ عروس خاندان ابی عالی با گیتار

اهنگ عروس خاندان ابی عالی با گیتار

دانلود آهنگ


اهنگ عروس خاندان بویه با صدا بچه

دانلود آهنگ


اهنگ عروس خاندان بویه ریمیکس با صدای بچه

دیدگاه خود را بگذارید