دانلود آهنگ هرکی عرق لیوانی بخرده مست نکرده خیلی مرده با گیتار

دانلود آهنگ هرکی عرق لیوانی بخرده مست نکرده خیلی مرده با گیتار

شه تکو تنهایی دا کمه پادشاهی دا مجید احمدی

دانلود ویس مازندرانی با صدای آرامبخش مجید احمدی

1 1

 متن آهنگ های این ویس

آخ بالای شهر پایین شهر دپیته خبر آخ شی جانه یار قربون آخ من دلی زاره قربون شی دلی قراره قربون

بوی مغرور از من بوی دور بیمه شر و شور دلبر شه لات بازیه دا شی جاده هرازی دا

♫♫♫

مه پشت دره حرف دایننه مه ضعف نینه مه طرف شی تک و تنهایی دا

کمه پادشاهیه دا کمه پادشاهیه دا

می پشت دره حرف دارنه می ضعف کیه می طرف شه تکو تنهایی دا

کمبه پادشاهی دا کمه پادشاهی دا

♫♫♫

هرکی عرق ره لیوانی بخرده مست نکرده خیلی مرده

رفیق اگر تسه تاعون هداعه رو دست نخرده خیلی حرفه هرکی رفاقت ره بازی

نهیته خیلی مرده تقدیر رئزگار دنه چی گمه دونه درده ، اره رفق رفاقت دارنه حرمت خیلی حرف هسه بین مرد و نامرد

درده اگر هر ور بنویسی درده دل تش دره مه دست نمه چه سرده

♫♫♫

ای جاااان همه یار دارنه بی یار امامی بهار لال بوه میشکا امامی مه حال خرابه دلبر تسه هلاکمه دلبر تسر هلاکمه دلبر

♪♩♫

بورده جوانیا اسپه بوه می اتا خبر نهیرنی تشه سر دیا کمی عاشقیا اتا خبر نهیرنی

♫♫♫

مسلمانون مره کار بکته کار شربانو جان شهربانو برارون همه ره هادامه قرار

شهربانو جان شهربانو من شه بمونسمه با رنج بسیار شهربانو جان شهربانو

شهربانو ره شر دره امشو ره کنه ور دره اون ریکا دمه در دره

دیدگاه خود را بگذارید