دانلود آهنگ هرچی تباتی دلبرا حالم خرابه دلبرا

اهنگ چشم زخم ناصر عباسی 

دانلود اهنگ ناصر عباسی هر چی ته بی تو دلبرا حالم خرابه دلبرا

هر چی تبوتی دلبرا حالم خرابه دلبرا

download 1 2

متن اهنگ حالم خرابه دلبرا ناصر عباسی

خواستی بوری تره دو دل بدیمه

اگار همین روز ره شی چشم بَدیمه

روزی جدایی ره من خو بدیمه تره مثل تیل او بَدیمه

ای دوست امان امان هاای ای داد امان امان هاای

پوریا گلردی دلتنگ خودم کولپر ره دی کمه تیسه

دانلود اهنگ مازندرانی هر چی ته بوتی دلبرا حالم خرابه دلبرا

چشم نخری می دلبر  گسفند قربونی کمه که

چشم نخری می دلبر من ترک از مجازی کمه

چشم نخری می دلبر تیسه من خُد کشی کمه

چشم نخری می دلبر هر چی ته بوتی دلبرا

حالم خرابه دلبرا هر چی ته بوتی دلبرا

دووش منی ور دلبرا هر چی ته بوتی دلبرا

حالم خرابه دلبرا هر چی بوتی دلبرا

دواش منی ور دلبرا

دیدگاه خود را بگذارید