دانلود آهنگ نمک نمکدان تو مهرداد گیلانی

دانلود آهنگ نمک نمکدان تو مهرداد گیلانی

آهنگ شمالی قاسم آبادی تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم از مهرداد گیلانی معروف به چینه چینه چینه تومانه با لینک مستقیم از سایت موزیک ساز

گیلانی

متن اهنگ قاسم آبادی نمک نمک

♪♪*******♪♪

تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم

چند روز پیش رفته بودی سر باغ چایی آی مریم آی مریم

جوانان را دکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم

جوونا راه افتادن پشت سرت ای مریم ای مریم

می مشته صغری لاکوی می مشته کبری لاکوی

می مشت احمد لاکوی می مشت صابر لاکوی

اسامی کسانی که با مریم قهرند

همه تی امرا بدت می امرا قهرم یار

♪♪*******♪♪

همه باهات بدن با من قهرن یار

چینه چینه تومانه رودخانه آب روانه

مانند چین چینِ شلوار آب رودخانه جاری است

نمک نمکدانی تو آستانه بادامی تو

گوله نمکی مثل بادام آستانه ای

تازه بچیم خربزه آخ چقدر بامزه

تازه خربزه چیدم وای که چقد خوشمزست

♪♪*******♪♪

تازه بچم خیاره خیار سبزواره

تازه خیار چیدم خیار سبزواره

هوایا مه داره نکونه وارش

وامو داره ولی بارون نمیباره

مو ته قدره بمیرم!! لاکو نکن لج

من واسه قدو بالت بمیرم لج نکن

بیشیم بازار تره پوتین هگیرم

بریم بازار برات پوتین بگیرم تا وقتی

که بارون میاد پاهات خیس نشن

بدا بمیرم بدا بمیرم بزار بمیرم بزار بمیرم

آخ می جان جان می تو بی پارسال

بشوی امسال باموی جان بی توبی

♪♪*******♪♪

سال قبل رفتی امسال اومدی جونم فدات

چی رسوایی افسر باموی جان بی تو می

چه رسوایی به بار اومد افسر اومد جونم فدات

مامور امی دنبال بامو ؛جان بی تو می

وای مامور اومد دنبالمون جونم فدات

رابیدی رابیدی جان منو تی بغل جا بدی جان

راه بده راه بده منو تو بغلت جونم فدات

♪♪*******♪♪

کلیک کنید : 

دانلود آهنگ قاسم آبادی

دیدگاه خود را بگذارید