دانلود آهنگ نسخ صدات منم ریمیکس بیس دار تند

اهنگ نسخ صدات منم ریمیکس 

دانلود آهنگ نسخ صدات منم محمد محمدی کردی کرمانشاهی ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ محمد محمدی آهو بدون ریمیکس اصلی ریمیکس بیس دار معرف اینستا

download12

متن آهنگ آهو محمد محمدی

هرچه قانونه شکانی چویله وحشی دلبرم

مه هنوز دوسی درم اما ولی بی خورم

نیکوتینم هاته خوار بو تا دواره تو بیونم

عشق تو مخدره جاری بیوه و ناو خیونم

تو تمام دلخوشیم بیود یه زمانی یادده

ل ل ل لگنت زوان مه باعث و بانی چاوده

بچو و برایلد بیوش و پای شرد

مه نیشتمه نسخ صدات منم آغوش تو بهشتمه

عشقگم دلدارگم ارای چاود بیقرارم

مه زور چاود نیرم چاود بوس چاو خمارم

فک نکی ولیم دیوری خور و حالد دی نیرم

یه وقتی فک نکیدن بعد چیند دوسد نیرم

هی آهو تو نیزانی که داشتند چنی خوبه

وقتی بودد آرامم بچی دلم اراد آشوبه

اگر چه و یک دیورم و قدر یک نیزانیم

هم ایوشم خداروشکر که ژیر یه ی آسمانیم

بچو و برایلد بیوش و پای شرد مه نیشتمه

نسخ صدات منم آغوش تو بهشتمه

عشقگم دلدارگم ارای چاود بیقرارم

مه زور چاود نیرم چاود بوس چاو خمارم

دیدگاه خود را بگذارید