دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی ریمیکس اصلی

دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی ریمیکس اصلی 

اهنگ مازندارنی فقط تویی که تونی منه مچنونه ها کنی محمد کجوری علی رمضانپور ابی عالی کامل + ریمیکس تند بیس دار دیجی سونامی

66

آهنگ یاغی فقط تِره دوست دارنه تو دَنیووشی من میرمه محمد کجوری

فقط تویی که تونی مِره مجنون هاکِنی
تویی که با اَتا قلب بَتوتی مِره خِل هاکِنی
جانان منی تو دِتَر منی
گَنی کفر نَوو ولی تو خدای منی
نا نَوونه هیچکی می دِتَر نَوونه
این ریکا تیسه یاغی وونه
به تو علاقه قلبی دارمه
دعوا بَوو تِنی محله پاسگاه دَوو
تفنگ می سره بالا دَوو
یاغی فقط تِره دوست دارنه
تو دَنیووشی من میرمه
من به عشق تو اسیرمه
بی چون و چرا ای یار
تی دِشمن جانِ گیرمه
تو منی سلطانی بانوی ایرانی
من تِنی روانی توهم مِره خوانی
تو می قشنگ کوتَر تو می چشِ سو
بزِن بال و بَزِن پر می روبرو
ته می ره دست بَکِشَم هاکِنِم بو
تِره خو هاکِنِم شی بازوی رو
نا نَوونه هیچکی می دِتَر نَوونه
این ریکا تیسه یاغی وونه
به تو علاقه قلبی دارمه
دعوا بَوو تِنی محله پاسگاه دَوو
تفنگ می سره بالا دَوو
یاغی فقط تِره دوست دارنه


دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی محمد کجوری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی محمد کجوری ریمیکس تند بیس دار دیجی سونامی

دیجی بنیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی ابی عالی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ فقط تویی که تونی مره مجنون هاکردی علی رمضانپور

دانلود آهنگ

دیدگاه خود را بگذارید