دانلود آهنگ عروس مازندرانی ترند اینستاگرام + ریمیکس بیس دار

دانلود آهنگ تویی که می جان و جهانی عروس مازندرانی ابی عالی

آهنگ عروس مازندرانی ترند اینستاگرام – اهنگ عروس مازندرانی ترند اینستاگرام

اهنگ ابی عالی تویی که می جان و جهانی دلبر مازندرانی ترند اینستا ریمیکس تند بیس دار اصلی بدون ریمیکس

اهنگ تویی که می جان و جهانی عروس مازندرانی معروف اینستا ترند چالش

Ebi Aali10

متن اهنگ عروس شمالی ابی عالی

وقتی تِره بَدیمه انگاری خو بَئیمه
یک دل نه صد دل کیجا عاشق تو بَوِمه
تو حال خوب مستی تو به تو بَئیمه
تی روی ماهه یکبار شی روبرو بَدیمه
تویی که می جان و جهانی
دلبر مازندرانی
گِمه همه تی دور بَگردن
خار شی دلی کهکشانی
تی رو هلال ماهه قرص قمر تو هستی
قشنگی دارنی دلبر طاووس پر تو هستی
عروس بئیته می مار اَتا کیجا شمالی
تموم طایفه دار کِنه وه سر خِشالی
تویی که می جان و جهانی
عروس مازندرانی
گِمه همه تی دور بَگردن
خار شی دلی کهکشانی
می پَلی نیشتی دلبر ولی می دل تی تنگه
تی همراه پیر بَووشم پیری باتو قشنگه
عطر نفس های تو عطر گلای نرگس
شی اول آخر دا زندگی بی تو هرگز
تویی که می جان و جهانی
دلبر مازندرانی
گِمه همه تی دور بَگردن
خار شی دلی کهکشانی


دانلود آهنگ ابی عالی عروس شمالی (دلبر مازندران)

تویی که می جان و جهانی دلبر مازندرانی
گِمه همه تی دور بَگردن
خورشید این کهکشانی
تی رو هلال ماهه قرص قمر تو هستی
قشنگی دارنی دلبر طاووس پر تو هستی

دانلود آهنگ


اهنگ ابی عالی تویی که می جان و جهانی دلبر مازندرانی ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ


 

دیدگاه خود را بگذارید