دانلود آهنگ دری و مه خنی های های ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ دری و مه خنی های های ریمیکس بیس دار تند

اهنگ دری و مه خنی های های ارمین برمایه ریمیکس دیجی سونامی اصلی بدون ریمیکس کامل

اهنگ دیری و مه خندیدن تو های های اصلی

دانلود اهنگ دیری وه مه خندیدن تو های های ریمیکس – اهنگ فک کی فره زرنگی تو وای وای ریمیکس

6

متن آهنگ برمایه و هاشمی بای بای

هی دری وگرده مه جنگی بسه عزیز بچو نیتوامد
هی ایوشی ولای دل مه چید بچو عزیزگم سفر سلامت
دری و مه خنی های های
فک کی فره زرنگی تو های های
یه روز فهمید مه ارای تو کی بیمه
یسه درم ولای تو چم بای بای
بای بای گلگم بای بای
بای بای عزیزم بای بای
بای بای گلگم بای بای
تواسم جمد بکم وله شرمندم خود دلده
راسی چه خور و او دوس پسره خوشگلده
جور مه نازد کیشی یا یسر دیده ناو سرد
هلسه برانی بیونم و سرم کم بکه شرد
دری و مه خنی های های
فک کی فره زرنگی تو های های
یه روز فهمید مه ارای تو کی بیمه
یسه درم ولای تو چم بای بای
بای بای گلگم بای بای
بای بای عزیزم بای بای
بای بای گلگم بای بای


ریمیکس اهنگ دری و مه خنی های های آرمین برمایه بیس دار تند

دانلود آهنگدانلود آهنگ دری و مه خنی های های آرمین برمایه

دانلود آهنگ

دیدگاه خود را بگذارید