دانلود آهنگ بالای شهر پایین شهر درگیریه هادلبر

دانلود آهنگ بالای شهر پایین شهر درگیریه هادلبر

دانلود آهنگ محلی مازندرانی بالای شهر پایین شهر درگیریه هادلبر + ریمیکس

دانلود آهنگ مازندرانی فراری

آهنگ مازندرانی درگیری

1 8

دانلود آهنگ بالای شهر پایین شهر درگیریه هادلبر بهزاد صفایی

دانلود آهنگ


اهنگ بالای شهر پایین شهر درگیری هادلبر نیما مهدوی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بالای شهر پایین شهر درگیریه ها دلبر ابی عالی با گیتار

دانلود آهنگ


 می یاری دل خواینه از این شهر بورم مثل چلچلا بزنم پر بورم
بی جغ و چمر و بی خبر بورم
دل ره به دریا بزنم در بورم
های لیلی، می دست و تن تی خاطری خط خطیه ها دلبر
می دلی سر هلا تی اسم خالکوبیه ها دلبر
بالای شهر پایین شهر درگیریه ها دلبر
اینور و اونور تنی یار فراریه ها دلبر
جان دلبر خالی آسمون سر پناه نوونه هر چی که نور دارنه ماه نوونه
می یاری دل خواینه از این شهر بورم مثل چلچلا بزنم پر بورم
هااای روزگار، روزگار، دستی قلم میجا جدا نوونه

بمیری هر کسی صدا نوونه
خالی آسمون وی سر پناه نوونه
هر چیزی نور دارنه وی ماه نوونه
می دست و تن تی خاطری خط خط یه ها دلبر
می دلی سر هلا تی اسم خالکوبیه ها دلبر
ولا تیی عشق هنوز میسه فراریه ها دلبر
اشک می چش ره در بیاردی دل مگه هنجور عاشقی وه؟؟
هااای، امان امان امان جانااا، تیسه کل شهر ره غوغا هاکردمه با هر کس وو ناکس دعوا هاکردمه
تک تیر ره پر به عشق شی دلخواه هاکردمه
تنی خار روز ره عزا هاکردمه

دیدگاه خود را بگذارید