دانلود آهنگ امشو و کوری چو فلک ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ امشو و کوری چو فلک ریمیکس بیس دار تند + اصلی بدون ریمیکس 

دانلود آهنگ ایمشو و کوری چاوو فلک قورص و قمر میهمانمه + ریمیکس بیس دار تند سیستمی

اهنگ امشو و کوری چو فلک ریمیکس اینستاگرام

0

متن آهنگ امشو و کوری چو فلک

ایمشو و کوری چاوو فلک قورص و قمر میهمانمه
امشب به کوری چشم فلک قرص قمر”یار”مهمانم است

مردم حسودی کم بکین شوو دا سحر میهمانمه
مردم حسادت نکنید شب تا سحر مهمانم است

مستی شراو داسه سرم وی لاوه لاوه دی کرم
مستی شراب مرا دیوانه کرده از یاوه گویی دیگران کرم

تا مس نکم ویره نیه چم ای فیلمه لاوه ارمنی
تا مست نشوم از اینجا نمیرومبه من دروغ نگو ارمنی

زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه

تازه اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی

حساو کتاو گردم نکه حالم خراوه دنگ نکه
با من حساب کتاب نکن خیلی حالم بد است هیچی نگو

تو را و گیس دالگد جمکه ای کتاوه ارمنی
تو را به گیسوان مادرت قسم این دفتر دستک را جمع کن

ایمشو و جور شراوگد مستد بکم جور چاوگد
امشب باید طوری از شرابت مست شوم که چشمانم نبیند

دس خه ی ارای ای کوشگد بویشی کلاوه ارمنی
دست به کفشهایم بزنم بگویم این کلاه است ارمنی

زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه

تازه اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی حالم خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی


دانلود ریمیکس ایمشو و کوری چاو فلک قرص و قمر میهمانمه از حمید حمیدی بیس دار تند سیستمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشو و کوری چو فلک حمید حمیدی

دانلود آهنگ


اهنگ امشو و کوری چو فلک رضا مرادیان

دانلود آهنگ


آهنگ امشو و کوری چو فلک امیر حافظ

دانلود آهنگ


آهنگ امشو و کوری چو فلک عزیز ویسی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشو و کوری چو فلک قورص و قمر میهمانمه آبت احمدنژاد

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشو و کوری چو فلک قورص و قمر میهمانمه حسین صفامنش

دانلود آهنگ

دیدگاه خود را بگذارید