دانلود آهنگ افغانی بوسه زن بر گردنم لیلا مجنونت منم

دانلود آهنگ افغانی بوسه زن بر گردنم لیلا مجنونت منم

اهنگ اشکان عرب حالا من منتظر به پشت در بیا با هم بریم چکر

3

متن آهنگ افغانی بوسه زن بر گردنم لیلا مجنونت منم 

زبانم گنگه میشه  اگر عاشق من باشی چی میشه

بردی دل من پشت سرت گاهی نگاه کن

کمی شرم و حیا کن  صدایم میکنی عشقم صدا کن

بردی دل من بردی دل من مثل خودت پیدا نمیشه

زبانم گنگه میشه اگر عاشق من باشی چی میشه

بردی دل من پشت سرت گاهی نگاه کن

کمی شرم و حیا کن صدایم میکنی عشقم صدا کن

حالا من منتظر به پشت در بیا با هم بریم چکر

دست من دور کمر تا که باشی تاج سر

شک نکن نپوشی پیرهن تو بیا بچسب چفت تنم

بوسه زن بر گردنم لیلا مجنونت منم

دیدگاه خود را بگذارید